Súbeh pre žiakov 2020
 
Pedagóg roka
 
Súbeh pre žiakov
 
Ösztöndíj program értékelése (2016-2018)
Doškoľovania pre pedagógov 2017
Aktivity pre študentov 2017
 
Nový metodický zošit
 
Programy pre pedagógov
 
Metodický deň
 
Ponuka  aktivít pre pedagógov a študentov v roku 2016
 
Pályázati felhívás
 
Prednáška Csilly Cséffaiovej Eperjesiovej
 

Metodicko -vzdelávací program pre učiteľky materských škôl 05.28-30

program

prihláška

 

Metodický deň v  Budapešti 19. mája 2015

       pozvánka,

       prihláška

 
Kalendár aktivít pre školy 2015
 
Ösztöndíj program értékelése (2013-2014)
 
Súbeh pre žiakov 7. a 8. tried základných škôl a ich mentorov
 

 

PUTOVNÁ SÚŤAŽ ZO SLOVENSKÝCH DOLNOZEMSKÝCH REÁLIÍ
 

Metodický deň


POZVÁNKA
PRIHLÁŠKA
 

AKTIVITY PRE PEDAGÓGOV v roku 2014

 

AKTIVITY PRE ŽIAKOV, ŠTUDENTOV v roku 2014

 

Program pre nadaných – výpis

 

Súbeh pre žiakov 7. a 8. tried základných škôl a ich mentorov

 

Venujte 1% svojej dane Verejnoprospešnej nadácii Za Slovákov v Maďarsku

 
Program pre nadaných - Domovina
 
Na našej stránke nájdete nový metodický zošit:

"Pohybové hry"

 

Písali o nás:

Metodický kurz pre učiteľov v Slovenskom Komlóši

Rozhovor s riaditeľkou SPMC Máriou Czégényovou